tegemoetkomingen

tegemoetkomingenWanneer jongeren ervoor kiezen om een vervolgstudie te gaan doen zullen zij recht hebben op een basistoelage van de tegemoetkoming scholieren. Om deze basistoelage aan te vragen zal er wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De hoogte van deze basistoelage is afhankelijk van diverse factoren. Hierbij kun je denken aan de woonsituatie. Ga je namelijk op jezelf wonen dan zal de basistoelage hoger zijn dan wanneer je nog bij je ouders woont. Je zal niet automatisch een basistoelage ontvangen wanneer je gaat studeren. Dit doe je door het aan te vragen bij DUO.

 

Als je op jezelf woont, zal je een basistoelage ontvangen van € 241,93 euro. Wanneer je nog bij je ouders woont, zal de basistoelage € 103,77 bedragen. Hiernaast zal je ook in aanmerking kunnen komen voor een aanvullende toelage tegemoetkoming scholieren. Hier zullen wel meer voorwaarden aan verbonden zijn.

 

Voor het aanvragen van een basistoelage of aanvullende toelage zal je tussen de 18 en 30 jaar moeten zijn. Wanneer je op latere leeftijd van plan bent om te gaan studeren tot 30 jaar zal je recht hebben op het aanvragen van tegemoetkoming studenten.

 

Helaas zal niet iedereen in aanmerking komen als het om het aanvragen van een basistoelage voor de studie bij de overheid gaat. Dit zal alleen mogelijk zijn als er een voortijdopleiding wordt gevolgd in een van de volgende studies:

  • Voortgezet onderwijs: vwo, havo, mavo, vmbo-tl, lwoo en praktijkonderwijs.
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: 1 of 2 jarige VWO, Havo of Mavo opleiding.
  • Speciaal voortgezet onderwijs.