Lesmateriaal beheren met een learning management system

Een LMS, ofwel een learning management system, wordt gebruikt om e-learning te beheren. E-learning bestaat uit één of meerdere modules. In elke module wordt een stukje theorie behandeld. Meteen daarna wordt met opdrachten gecontroleerd of de cursist de theorie heeft begrepen. Als dat niet zo is moet hij de theorie herhalen. Als hij het wel heeft begrepen kan hij verder met een volgende module. Elke e-learning module rapporteert wat de vorderingen van de cursisten zijn. De rapportages van alle e-learning modules in een organisatie kunnen worden verzameld in een learning management system.

Het nut van een learning management system

Een learning management system is vooral nuttig als er vaak en verschillende e-learning cursussen worden gegeven. Het is veel werk als je de rapportages van de modules met de hand moet verzamelen en bijhouden. Het grootste voordeel van een learning management system is dus dat het tijd bespaart. Het monitoren van de cursussen gaat sneller, waardoor je je energie kan steken in het echte managen. Dat betekent dat je de cursussen op hun effectiviteit kunt beoordelen en dat je medewerkers aan kunt spreken als zij zich niet aan de afspraken over het volgen van e-learning modules houden.

Opzetten en beheren van een LMS

Een learning management system implementeren is werk voor specialisten. Het kan wel worden gedaan door een ICT-afdeling, maar daar is wel wat studie voor vereist. Een LMS kan allerlei typen e-learning modules beheren. Het kan soms lastig zijn om de koppeling tussen de modules en het learning management system te maken. Organisaties die heel veel werken met e-learning kiezen er meestal voor om het beheer van het LMS uit te besteden. Er zijn voldoende bedrijven die dat op een snelle en veilige manier kunnen uitvoeren. Ook dat scheelt jou weer tijd.