Krijg meer grip op je agenda via timemanagement tips

Op het moment dat je te weinig tijd hebt en niet meer aan bepaalde dingen toekomt, dan moet je of bepaalde activiteiten uit je agenda schrappen of je moet je tijd op een andere manier indelen. Het is dan ook zaak dat je goed kijkt naar het probleem en de oorzaak van het probleem, zodat je een goede aanpak kunt kiezen om het probleem te verhelpen. Als het puur om je time management vaardigheden gaat, dan is het niet zinvol om allerlei taken te schrappen. De kans is groot dat je dan precies dezelfde problemen zult ervaren. Mensen die uitstel gedrag vertonen bijvoorbeeld en alles op het laatste moment doen, zijn niet gebaat bij meer tijd of minder taken. Want de taken die ze moeten afronden, zullen immers nog steeds tot het laatste moment worden uitgesteld. Of je nou 10 taken hebt of 5, dat maakt dan voor je stress eigenlijk geen verschil. Maar als je in staat bent om via timemanagement tips bijvoorbeeld te kijken naar een betere tijdverdeling en als je in staat bent om de tijd uit te spreiden, dan kom je veel verder. Het kan natuurlijk zo zijn dat je zowel uitstelgedrag vertoont als teveel taken hebt. De juiste balans vinden is dan ook cruciaal. Daar komt bij dat te veel taken uitstelgedrag ook in de hand kan werken. Als je bewust of onbewust weet dat je een met een taak of opgave te maken hebt waar je je waarschijnlijk op stuk zal bijten, dan is het lastig om daar mee te beginnen. Je vlucht liever in andere taken die meer behapbaar zijn. Een van de timemanagement tips die je op de site van timemanagement.nl tegen zou kunnen komen is het opdelen van grote taken in kleinere deeltaken. Alles wordt daardoor meer behapbaar en dat zorgt ervoor dat je minder snel vlucht. Je maakt dan ook echt voortgang, omdat je steeds kleine deeltaken af kunt maken. Niet iedere taak is zonder meer op te delen in deeltaken. Dus dit soort time management tips zijn niet altijd toepasbaar. Daarom vind je op de site van timemanagement.nl nog veel meer timemanagement tips waaronder tips die misschien meer toepasbaar zijn op jouw situaties en jouw problemen. Als de timemanagement tips niet genoeg zijn om je echt verder te helpen, dan kun je ook kiezen voor een volledige timemanagement cursus. Hier leer je in 1 dag de belangrijke time management vaardigheden. 

Doe je voordeel met de timemanagement tips van timemanagement.nl

Als je simpelweg meer uit je tijd wilt halen of meer controle over je agenda wil, dan is een timemanagement cursus zeker geen slecht idee. Kijk dan ook gerust eens op de site van timemanagement.nl voor alle timemanagement tips. Op tijdwinst.com kun je terecht voor de cursus timemanagement en vele andere cursussen zoals: 

  • Snellezen
  • Feedback geven
  • Gesprekstechnieken

Kijk snel op de site voor meer informatie

Op de site van timemanagement.nl kun je terecht voor informatie over de timemanagement tips en de bijbehorende cursus. Op de algemene site van tijdwinst.com kun je ook meteen kijken naar de andere cursussen.