Groei in je rol als leider dankzij een persoonlijk leiderschap training

Leiding geven is een vaardigheid die niet iedereen even goed beheerst. Dat komt door 2 verschillende factoren. Ten eerste is niet iedereen een geboren leider. Dat betekent dat sommige mensen van nature beter leiding geven dan andere mensen. Dit ligt in de genen besloten zou je kunnen zeggen en daar is dan ook weinig aan te doen. Je kunt niet besluiten om morgen een geboren leider te zijn, want je bent immers al geboren en of je al dan niet een goede leider bent, ligt in die zin al vast op het moment dat je op de wereld komt. Zo simpel ligt het allemaal niet natuurlijk, want ook hoe je opgroeit en wat voor opvoeding je geniet kan impact hebben op leidershapskwaliteiten die je later aan de dag zult leggen. Maar in zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat leiding geven sommige mensen meer ligt dan anderen. Maar met talent alleen kom je er niet. Je moet dus ook bepaalde vaardigheden leren die je helpen om leiding te geven. Deze zijn dus te leren en daardoor kunnen ook mensen met minder aanleg toch uiteindelijk leiders worden. Maar het is wel zo dat een geboren leider die ook de vaardigheden onder knie heeft, vaak meer succes heeft als leidinggevende dan een minder talentvol persoon. Maar niet iedereen hoeft als president leiding te geven aan heel land. Als je filiaal manager bent bij de plaatselijke supermarkt, dan hoef je niet dezelfde kwaliteiten in je mars te hebben als Barack Obama. Als je kijkt naar leiderschapskwaliteiten en specifieke vaardigen, dan is het belangrijk dat je juist ook goed kijkt naar persoonlijk leiderschap. De managers vaardigheden zijn meer extern en hebben te maken met hoe je mensen aanstuurt en welke methodes je hanteert. Persoonlijk leiderschap is meer intern en heeft betrekking op hoe je overkomt en wat je uitstraalt. Het is dan ook goed om een persoonlijk leiderschap training te volgen bij Anker & Kompas. Want het is niet genoeg om alleen te vertrouwen op extern gerichte kennis. Als je niet stabiel en dominant of zelfverzekerd overkomt, dan is het lastig om vertrouwen te geven aan de mensen aan wie je leiding geeft. Een persoonlijk leiderschap training is een training die je in eerste instantie leert leiding te geven aan jezelf. Als je jezelf als persoon leiding weet te geven, dan kun je dat vervolgens uitbreiden naar de mensen om je heen. Het is juist die zekerheid die je uitstraalt omdat je jezelf duidelijk en zichtbaar in de hand hebt, die maakt dat andere mensen je serieus nemen. Een persoonlijk leiderschap training helpt je om die zekerheid te manifesteren.

Neem het heft in eigen hand via een persoonlijk leiderschap training

Indien je grip wilt krijgen op jezelf, zodat je ook zekerder wordt in de manier waarop je leiding geeft, dan is een persoonlijk leiderschap training wel verstandig. Je kunt hiervoor een beroep doen op Anker & Kompas. Hier kun je een persoonlijk leiderschap training volgen die juist is gericht op jezelf. 

Kijk voor meer informatie op anker-kompas.nl

Mocht je meer willen weten over deze persoonlijk leiderschap training, dan kun je terecht op anker-kompas.nl. Hier lees je bijvoorbeeld ook meer over andere trainingen zoals: 

  • Effectief communiceren
  • Persoonlijke veerkracht
  • Leiderschap met open vizier